Bezpečnostní fólie

Hlavním účelem těchto fólií je zabránění snadného průniku skrze sklo a snížení možného poranění v případě náhodného nebo úmyslného rozbití skla.

Bezpečnostní fólie slouží jako velice efektivní ochrana před snadným vniknutím do prostoru skrze rozbité sklo jak zloději, tak i během násilných civilních nepokojů. V případě nejrůznějších přírodních katastrof nebo i požárů naše bezpečnostní fólie drží ostré úlomky rozbitého skla pevně na svém povrchu, a tím zamezí možnému poranění.

Naše bezpečnostní fólie zpevní obyčejné sklo o 300%! V případě náhodného nebo úmyslného pokusu o rozbití skla tyto fólie nejenom zadrží ostré kousky skla na své konstrukci, ale i maximálně zpomalí průchod do objektu v případě úmyslného rozbití.

Pro zpracování cenové nabídky nás prosím kontaktujte.
Obrázek